Wij staan voor Ons Vinkel

Over de Stichting

Secretariaat

Over Stichting Kafland

Vijf jaar geleden, vanaf 11-11-2014 is stichting Kafland de officiële opvolger van stichting ‘De 5 gehuchten’. Onder aanvoering van voorzitster Idilia van Herpen- Van Creij, gingen Kevin van den Hurk, Johhny van Sleeuwen, Mark van der Heijden en Henk Heijmans tezamen met vele vrijwilligers aan de slag om te zorgen dat carnaval elk jaar weer een groot feest bleef voor heel Vinkel. Bart van de Wijgert en Koen van Erp zijn later ook aan dit bestuur toegevoegd.


Na vijf erg leuke carnavalsjaren konden de bestuursleden tevreden terugkijken en besloten hierna het stokje over te dragen aan een nieuw bestuur.

 

Met meerdere commissies die zich bezighouden met de verschillende aspecten van de carnaval is er een groot draagvlak gecreëerd binnen de Vinkelse gemeenschap. Iedereen is welkom om zich aan te sluiten bij een van deze commissies of het bestuur door een commissie/bestuurslid te benaderen of via het info@kafland.nl adres te e-mailen.


We hebben ervoor gekozen om een afvaardiging te hebben uit iedere commissie. Er zijn een aantal grote activiteiten binnen de Vinkelse carnaval welke door aparte werkgroepen wordt uitgevoerd. De contactpersoon binnen de werkgroep heeft een directe link naar een bestuurslid met als doel: duidelijke afstemming en heldere communicatie. 

 

Het nieuwe bestuur van stichting Kafland bestaat uit de volgende bestuursleden:


Carlo van Nistelrooij – voorzitter
Koen van Erp – penningmeester
Els van de Ven – secretaris
Bart van de Wijgert
Mark van der Lee
Yvonne Dielissen
Janne van der Lee

 

Stichting Kafland zet zich met volle overgave in om carnaval in Vinkel voor iedereen een feest te maken.


Alaaf.

 

 

Facebook
Instagram

Deze website wil gebruik maken van cookies.