Wij staan voor Ons Vinkel

Over de Stichting

Secretariaat

Over Stichting Kafland

Jaren lang hebben de Vijf Gehuchten zich ontfermd over het organiseren van carnaval in Vinkel. In 2013 gaven ze echter aan het stokje over te willen dragen. Het initiatief wat resulteerde in Stichting Kafland is vanuit een denktank opgezet door Hans Brouwers, Herman van de Hanenberg, Nicolaas Ploegmakers, Mark van der Lee en Carlo van Nistelrooij.

 

Deze denktank is in 2013 meerdere malen bij elkaar gaan zitten over de structuur die de nieuwe stichting zou moeten aannemen. Uiteindelijk is het plan wat uit de denktank voortvloeide aan de oude stichting gepresenteerd. Het carnavalsseizoen 2014 was bestempeld tot het overgangsjaar waar de Vijf Gehuchten alle kennis en middelen overdroegen om uiteindelijk de scepter 15 november 2014 over te dragen waarna Stichting Kafland officieel zich over de carnaval in Vinkel ontfermd.

 

Met meerdere commissies die zich bezighouden met de verschillende aspecten van de carnaval is er een groot draagvlak gecreëerd binnen de Vinkelse gemeenschap. Iedereen is welkom om zich aan te sluiten bij een van deze commissies of het bestuur door een commissie/bestuurslid te benaderen of via het info@kafland.nl adres te e-mailen.


Stichting Kafland zet zich met volle overgave in om carnaval in Vinkel voor iedereen een feest te maken.


Alaaf.

 


Namens het bestuur,


Idilia, Johnny, Kevin, Mark en Bart

Facebook
Instagram

Deze website wil gebruik maken van cookies.